top of page
Hufvudsta Gårds miljöpolicy

MILJÖPOLICY

De flesta människor oroar sig idag för klimatförändringarna. Samtidigt så vill man gärna att andra ska ta tag i problemet. Det har fått oss att fundera över vad vi kan göra och det har visat sig vara ganska mycket. Vårt mål är att i alla lägen arbeta miljö- och klimatsmart och göra vad vi kan för att värna om vår gemensamma miljö.

 

 

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vi inom Workation Group vill ta ansvar för en hållbar utveckling i ett nära samarbete med våra leverantörer, våra kunder och andra viktiga aktörer i samhället. För oss är hållbarhet så mycket mer än bara miljönn. Vi vill jobba med helheten och för oss innebär det:

 • Lönsamhet och schyssta affärer

 • Entreprenörskap, utveckling och arbetsglädje

 • Mångfald och jämställdhet

 • Miljö och klimatpåverkan, i synnerhet världshaven

 • Hälsa och välmående 

 

VI JOBBAR MOT DE GLOBALA MÅLEN I AGENDA 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra mål till år 2030.

 • Att avskaffa extrem fattigdom

 • Att minska ojämlikheter och orättvisor

 • Att främja fred och rättvisa

 • Att lösa klimatkrisen

 

DE 17 GLOBALA MÅLEN
 • Mål 1 – Ingen fattigdom.

 • Mål 2 – Ingen hunger.

 • Mål 3 – God hälsa och välbefinnande.

 • Mål 4 – God utbildning för alla.

 • Mål 5 – Jämställdhet

 • Mål 6 – Rent vatten och sanitet till alla

 • Mål 7 – Hållbar energi för alla

 • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Mål 9 – Bygg motståndskraftig infrastruktur, hållbar industrialisering och främja innovation

 • Mål 10 – Minskad ojämlikhet

 • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

 • Mål 12 – Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

 • Mål 13 – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar

 • Mål 14 – Bevara och nyttja haven och de marina resurserna

 • Mål 15 – Skydda, återställa och främja ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald.

 • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen.

 • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

 

VÅRA VALDA MÅL:

MÅL 2 – INGEN HUNGER

 • Vi lagar och serverar ren, näringsrik mat – Clean Eating

 • Vi stöttar lokala bönder genom att i första hand köpa råvaror lokalt

 • Vi inspirerar och lär ut vikten av näringsrik mat – matlagningskurser, recept

 • Vi jobbar aktivt med att minska matsvinnet i våra kök – mål Zero waste

 • Vi donerar mat som blir över Hemlösa + Karma

 • Fadderskap i fattigt land

 

MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET

Jämställda och diversifierade bolag är mer lönsamma eftersom en bred representation öppnar upp möjligheten att nå ut till fler målgrupper. Kvinnor och män är generellt sett olika riskbenägna och detta gör att beslut i denna typ av bolag blir mer grundade.

Idag sitter endast 8% kvinnor på ordförandeposter, 9% på VD-poster och endast 23% i ledningsgrupper i Sverige. Detta trots att fler kvinnor går på universitetet. Ägandet i Sverige är i obalans och om det inte blir en ändring når vi ingen jämställdhet, oavsett vilka lönediskussioner vi har. Makten ligger hos ägarna och män äger dubbelt så mycket av Sverige  – dubbelt så mycket aktier, dubbelt så mycket fastigheter och mark, dubbelt så mycket bolag och bilar. Kvinnor äger 26 % av svenska bolag och endast ett hundratal kvinnor äger och har grundat bolag som omsätter mer än 50 mkr. Kvinnor behöver äga mer och få mer makt.

 • Vi uppmuntrar män (och kvinnor) att vara föräldralediga och vabba

 • Sexism och #metoo-beteenden är inte ok

 • Vi gillar inte stereotyper

 • Maria är med i 17 nätverket och jobbar aktivt för kvinnligt entreprenörskap för att öka kvinnors inflytande och makt

 • Lika lön för samma jobb

 

MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

 • Vi handlar hållbart

 • Vi handlar lokalt

 • Vi skapar jobb

 • Vi tar emot ungdomspraktikanter

 • Vi handlar inte från företag som har barnarbete

 • Vi uppmuntrar lagar som lyfter småföretag och tillhandahåller yrkesutbildningar för unga

 • Vi har en policy som främjar mångfald

 

MÅL 14 – BEVARA OCH NYTTJA HAVEN OCH DE MARINA RESURSERNA

 • Vi har dragit ner på fiskkonsumtionen till förmån för grönt

 • Vi köper endast in MSC- och ASC-märkt fisk

 • Vi minskar plastanvändningen generellt

 • Inga sugrör av plast

 • Tandborstar från Humble Brush

 • Badrumsprodukter från c/o Gerd

 • Vi stöttar organisationer som jobbar för att rädda världshaven WWF + 4 Ocean

4-ocean
wwf
bottom of page