Mötesmodeller

På Hufvudsta Gård finns det gott om fina utrymmen både för konventionella och mer okonventionella mötesformer. Här bjuder vi på några förslag på mötesmodeller.

Strategi

• Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
• En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
• Nulägesbeskrivning
• Mötesstrategi
• Handlingsplan
• Ekonomisk kalkyl
• Utvärdering

Svårighetsgrad 4 av 5

Walk and Talk

Ta en promenad runt Hufvudsta Gård. Kanske finns utrymme att stanna en stund vid båtbryggan vid vattnet.

• Lämpar sig för upp till 30 personer
• Promenera och tänk kreativt
• Beslutsfattande och säkerställning av beslut
• Arbeta parvis
• Bestämt ämne
• 2,5–3 timmars promenad
• Rapportering
• Sammanfatta och ta beslut
• Delegera beslut
• Dokumentation och uppföljning

Svårighetsgrad: 1 av 5

Navigator

Här används en särskilt mötesstruktur, Navigatormodellen. Läs mer om Navigatormodellen här >>

• Skapa närvaro hos deltagarna
• Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
• Skapa struktur och kvalité för mötet
• Avsikt med mötet
• Agenda till mötet
• Arbetsform under mötet
• Sammanfatta
• Slutsats

Svårighetsgrad 2 av 5

Idéverkstad

Vid stora grupper och långa dagar kan det vara lämpligt att bryta upp schemat med övningar i mindre grupp. På det sättet säkrar man engagemang och aktivt deltagande från alla deltagare. När ni bokar ert konferensrum så kan ni boka in ytterligare grupprum för idéverkstäder eller workshops för detta. Eller, om inte avskildhet är ett krav, så utnyttjar ni utemiljön eller lediga platser i någon av våra salonger.

• Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
• Utveckla relationer och gruppdynamik
• Skapa engagemang
• Bolla frågor
• Innan mötet formulera huvudfrågor max 3 frågor
• Dela in deltagarna per huvudfråga
• Be deltagarna skriva ner sina tankar kring respektive huvudfråga
• Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
• Rösta på de bästa förslagen
• Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
• Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats

Svårighetsgrad 3 av 5

Uppkopplade

• Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
• Ifrågasätter närvaromyten
• Värdefullt vid både stora och små möten
• Många möjligheter
• Förbered infrastrukturen
• Förbered dig på kulturellt motstånd
• Öva upp simultanförmågan
• Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
• Analysera erfarenheterna före, under och efter

Svårighetsgrad: 3 av 5