top of page
Vår dryckeskyl

DRYCKER

Vår vision är att dryckerna ska, på samma sätt som allt annat på Hufvudsta Gård, rimma med hållbarhet, svenskt och närodlat i den mån det går, utan att på något sätt göra avkall på en härlig variation. I listan hittar ni därför bland annat svenska öler, cider, spritsorter och viner, där mycket är ekologiskt. Förutom Sverige har vi fokuserat på Europa, och inköp av viner från ”nya världen” sker endast av vinmakare och producenter som har ett hållbart miljöarbete som sitt absoluta fokusområde.

bottom of page